Rezervacija

18. April 2020

Pravila in določila za vse igralce na golf igrišču Trnovo

NAVODILA VSEM UPORABNIKOM GOLF IGRIŠČA:

 

1. Garderobe in sanitarije bodo zaklenjene in jih igralci ne smejo uporabljati.
2. Igra na igrišču mora potekati posamično ali v dvoje (upošteva se priporočena razdalja
2 m ali več). Med posameznimi skupinami mora biti tudi na igrišču deset minutna
oddaljenost. Večje skupine (3 ali 4 igralci) so dovoljene izključno za člane istega
gospodinjstva.
3. Igralne skupine bodo štartale v 10 minutnih intervalih, obvezno bo potrebno držati
vsaj 2 m medsebojne razdalje tudi na udarjališčih in zelenicah.
4. Na svoj štartni čas pridite max. 10 min prej, saj zadrževanje pred recepcijo ali drugih
območjih golf igrišča ni dovoljeno, po končani igri ali vadbi naj se igralci takoj
odpeljejo domov.
5. Igralci naj se dosledno držijo štartnih časov, med igro naj vzdržujejo priporočen čas
igranja in tako ohranjajo 10 minutno oddaljenost med posameznimi skupinami.
Prehitevanje skupin ni dovoljeno.
6. Pred in po igri se s soigralci ne rokujte. Števnih kartic se ne izmenjuje med igralci.
7. Iskanje žogic ne sme biti daljše od treh (3) minut, pri iskanju velja priporočljiva
varnostna razdalja minimalno 2 m.
8. Med igro mora zastavica ostati v luknji in se je ne smemo dotikati.
9. Luknje na zelenicah bodo ustrezno zaščitene, da žogice ne bo potrebno pobirati iz
luknje.
10. Z igrišča bodo odstranjene grablje za poravnavo peska v bunkerji. Pesek v bunkerju se
lahko poravna z nogo ali golf palico.
11. Izposoja ročnih vozičkov bo možna, igrišče bo poskrbelo za ustrezno razkuževanje
ročk.
12. Na vadbenem delu je obvezna razdalja med igralci vsaj 4 m na vseh delih vadišča.
13. Vadba na vadišču bo možna, na recepciji bodo košarice z žogicami, ki se bodo po in
pred vsako uporabo ustrezno razkužila.
14. Uporaba vadišča za kratko igro bo dovoljena, samo pod pogojem uporabe ročnih
pobiralnih tub za pobiranj žogic, vsi tisti, ki jih ne boste imeli, ga ne morete
uporabljati.
15. Osebje igrišča si pridržuje pravico, da kršenje pravic na igrišču in vadišču ustrezno
sankcionira in izreče kršitelju začasno ali trajno prepoved igranja in vadbe.
16. Štartne čase OBVEZNO rezervirate preko telefona, maila ali rezervacijskega sistema na naši
spletni strani.
17. Zahtevano je brez gotovinsko plačevanje.
18. Skupaj moramo na igrišču poskrbeti za varnost vseh zaposlenih in obiskovalcev, na
vseh nas je, da dosledno upoštevamo navodila in smo odgovorni do sebe in naše
okolice.
19. Če ste bolni ali imate simptome COVID 19, ostanite doma.
20. Ukrepi veljajo do preklica.