Rezervacija

01. September 2021

Slovenija igra golf

Slovenija igra golf

Aktivnosti, ki bodo potekale na slovenskih igriščih:
 

 • Informativna predstavitev igre na vadiščih golf igrišč pod vodstvom strokovnih delavcev
  Za udeležbo na izbranem igrišču, negolfisti vpišite svoje podatke v spodnjo prijavnico in izberite lokacijo ter uro, ob kateri bi na igrišču začeli s predstavitvijo. Predstavitev v skupinah bo trajala predvidoma 60 minut. Na igrišče pridite vsaj 20 minut pred začetkom, da bodo predstavitve potekale čim bolj tekoče. Informativna predstavitev je za prijavljene negolfiste brezplačna. 
   
 • Družabni golf turnir v parih na 9 luknjah (v paru igrata golfist + negolfist)
  Golfisti (aktiven član slovenskega golf kluba) na recepcijah izbranega golf igrišča prijavi sebe in negolfista s katerim bo igral družabni turnir. Format igre je prilagojen, tako da golfist igra do zelenice, negolfist pa mora luknjo zaključiti s patanjem. Več informacij najdete v razpisih objavljenih pri vsakem turnirju posameznega golf igrišča na golfportalu. Za prijavo parov na turnir, so igrišča pripravila promocijsko ceno za udeležbo.
   
 • Kulinarična ponudba za obiskovalce
  Na golf igriščih boste po ali pred aktivnostmi lahko posedeli na 19.luknji in si glede na ponudbo posameznega igrišča privoščili vse, kar bodo posebej za ta dan pripravili.

 

KAKO SE PRIJAVIM?

- Informativna predstavitev igre na vadiščih

Za prijavo na informativno predstavitev igre izpolnite spodnjo prijavnico. Vnesite svoje podatke, izberite igrišče in uro začetka predstavitve. Na igrišče pridite vsaj 20 minut pred začetkom, da bodo predstavitve potekale čim bolj tekoče. Informativna predstavitev je za prijavljene negolfiste brezplačna.

 

- Družabni golf turnir v parih na 9 luknjah (v paru igrata golfist + negolfist)

Prijavo na turnir izvedete lahko le golfisti s klicem na recepcijo izbranega golf igrišča. Golfist mora biti aktiven član slovenskega golf kluba v sezoni 2021. Ob prijavi poleg podatkov golfista poveste tudi podatke negoflista s katerim boste igrali.