Rezervacija

O GOLF IGRIŠČU TRNOVO

Igrišče Golf Trnovo Ljubljana se razteza med ljubljanskim avtosejmom in južno ljubljansko obvoznico. Dostop do igrišča je s Ceste dveh cesarjev cca 150m od Jakšič centra v Trnovem. Igrišče je prvič odprlo svoja vrata 16.5.2007.

 

Igrišče je namenjeno vsem igralcem in tudi ljubiteljem golfa, saj pri nas ni potrebno dovoljenje za igro golfa.

 

Vadbišče ima dolžino 250m in 30 udarjališč. Za vadbo kratkih udarcev je na razpolago 5 vadbenih (chipping in pitching) zelenic na površini 1,5 hektara, poleg tega, pa je na voljo še vadbena zelenica (putting green) na površini 800m2.

  

 

Igrišče Golf Trnovo ima 9 lukenj, katere se raztezajo na površini med južno ljubljansko obvoznico in avtosejmom. Za najboljše igralce ima igrišče iz belih udarjališč cca 2.500m dolžine. Druga, tretja in šesta luknja bodo tudi za najboljše igralce zelo zahtevne. Za večino igralcev, ki bodo igrali iz srednjih udarjališč je igrišče dolgo med 2.000 in 2.350m. Igrišče ima par 34.

 

Priložena tabela, s podatki o dolžinah lukenj ob načrtu, je nekoliko spremenjena, saj je večina igralnih polj daljših, kot je bilo predvideno. Podatke lahko vidite iz score kartice.

  

 

Prenesi Score card Golf Trnovo

 

Tako kot vsako golf igrišče ima tudi naše igrišče lokalna pravila.

 

 

LOKALNA PRAVILA GOLF IGRIŠČE TRNOVO

 

1. Žogica je izven igrišča: beli količki in zelena mrežasta ograja

2. Območje s kaznijo: rumeni količki, stranska vodna ovira: rdeči količki

3. Tla v popravilu: modri količki

4. Okoljsko občutljivo območje (biotop): rumeno-zeleni količki – vstop strogo prepovedan

5. Vsi deli namakalnega sistema, poti in klopce so nepremične zaprek – olajšava po pravilih

6. Oznake za razdalje so v metrih 50 – 200m do sredine zelenic (1 črtica= 50m)

7. Zaščita pred strelo: daljši znak s sireno - takojšnja prekinitev igre

8. Izogibajte se počasni igri in spuščajte hitrejše igralce naprej; 2 igralca imata prednost pred skupino treh in štirih

9. Maksimalen čas za igranje 9 lukenj je 2 uri

10. Igralec je dolžan popravljati pitchmarke na zelenicah povzročene z lastno igro. Prav tako je na zahtevo osebja igrišča dolžan pokazati opremo za popravljanje pitchmarkov – vilice

11. Igralec na igrišču je dolžan za seboj popravljati odtrgane dele travne ruše (divot-e) in jih postaviti nazaj na odtrgani del.

12. Po vsaki uporabi bunkerja, je igralec dolžan poravnati površino peščene ovire in vrniti grablje na svoje mesto.

 

GOLF ETIKA

1. Igralec se mora pred pričetkom igranja javiti na recepciji igrišča in upoštevati dodeljeni startni čas.

2. Vstop na igrišče izven delovnega časa je strogo prepovedan.

3. Igralce prosimo, da odpoved štartnega časa sporočijo na recepcijo golf igrišča takoj, ko je mogoče.

4. Igranje z vadbenimi žogicami je strogo prepovedano. Ob prvi kršitvi tega pravila prejme igralec ustni opomin, ob naslednji kršitvi mu je prepovedana nadaljnja igra in mora igrišče takoj zapustiti, ob tretji kršitvi se igralcu z letno karto in igralnimi paketi le ti odvzamejo, igralec z dnevno karto se kaznuje z denarno kaznijo 100,00 €.

5. Za sodelovanje na turnirjih je potrebno urejeno aktivno članstvo v enem izmed klubov, priznano s strani GZS.

6. Igralec mora biti primerno oblečen in obut, tako na igrišču kot na vadišču.

7. Psi morajo biti na povodcu, privezani h golf torbi ali vozičku. Prosto gibanje po igrišču ter vstop na zelenice je psom strogo prepovedan. Lastnik je dolžan za psom počistiti odpadke. Na turnirjih so psi na igrišču prepovedani.

8. V primeru, da žogica ob udarcu leti nenadzorovano ali ko smer leta žogice ni vidna, mora igralec, ki je žogico udaril, zavpiti »FORE!«.

9. Pridružujemo si pravico do zaprtja igrišča, v primeru organizacije turnirja, vzdrževanja, prenove igrišča ter slabega vremena.

10. Prednosti na igrišču: do 11.00 ure ima prednost vzdrževalec, ki ureja igrišče. V kolikor je na zelenici zastavica na tleh, je na zelenico prepovedano udarjanje. Omenjeno zelenico preskočimo ali počakamo, da nam vzdrževalec nakaže, da na njo lahko igramo.

11. Igralci so dolžni skrbeti za ugled igrišča in vadišča.

12. Vsi igralci morajo upoštevati golfsko etiko ter navodila osebja. Za neupoštevanje teh pravil, bodo kršitelji ustrezno sankcionirani. V primeru ko se kršitve ponavljajo, z odvzemom letne karte, igralnin, globo 100,00 € ter nadaljnje prepovedi obiska igrišča in vadišča.

 

VADIŠČE

1. Vadba je dovoljena na mestih, ki so določena za vadbo – kovinske oznake, plastične mate, vadbene zelenice za kratko igro.

2. Odnašanje vadbenih žogic iz vadbenih površin je strogo prepovedano.

3. Na plastičnih matah pod streho imajo prednost vadbe profesionalni učitelji.

4. Na veliki in majhni vadbeni zelenici je dovoljeno izključno patanje in rolanje. 

5. Na 3 chiping zelenicah je dovoljeno chipanje in pitchanje, vadba visokih udarcev na zelenico.

6. Peščeno oviro po vadbi za seboj pograbimo.

7. Po končani vadbi vrnemo prazne košarice na recepcijo golf igrišča.

8. Če so nam v košarici ostale vadbene žogice, jih prav tako vrnemo na recepcijo golf igrišča.

 

NAVODILA ZA UPORABO GOLF AVTOMOBILA

1. Ob najemu golf avtomobila mora igralec upoštevati pravila za njegovo varno uporabo.

2. Uporaba golf avtomobila je na lastno odgovornost.

3. Vozimo se izključno po poteh, kjer poti ni po ledinah, prepovedano je voziti po zelenicah in udarjališčih.

4. Ne vozimo se med zelenico in peščenimi ovirami, potrebno je upoštevati  usmerjevalne table na igrišču.

5. Vozilo smejo upravljati samo osebe z veljavnim vozniškim dovoljenjem in osebe starejše od 18 let.

6. Vozilo ne nudi zaščite pred letečimi golf žogicami in palicam, prav tako ne nudi zaščite pred udarom strele. Če vas med vožnjo ujame nevihta, nemudoma poiščite zavetje.

7. Menjalne ročice med vožnjo ne prestavljajte! Da bi se izognili poškodbam na vozilu in na potnikih prestavljajte, le ko vozilo miruje.

8. V primeru, ko želimo aktivirati parkirno zavoro, močno pritisnemo na zavorno stopalko, da se le ta zaskoči. Parkirna zavora se samodejno popusti ob pritisku na stopalko za plin ali ob pritisku na zavorno stopalko.

9. Kadar ustavite vozilo na neravnem terenu, vedno uporabite parkirno zavoro.

10. Vozilo je namenjeno prevozu največ dveh oseb. Ne puščajte otrok samih v vozilu.

11. Vozilo upravljajte izključno iz voznikovega sedeža, med vožnjo se ne nagibajte iz vozila.

12. Med vožnjo ima voznik vedno obe roki na volanskem obroču. Sovoznik naj se med vožnjo drži za držala.

13. Ob spreminjanju smeri vožnje prilagodite hitrost, da se vozilo ne prevrne.

14. Po klančinah se peljite ravno po vertikalni liniji, da zmanjšate možnost zdrsa in prevrnitve.

15. Ne vozite po klančinah katerih naklon je večji od 20%.

16. Izogibajte se naglih speljevanj in zaustavljanj ter grobih sprememb smeri vožnje, zaradi možnosti poškodb potnikov, vozila in igrišča.

17. Ob vožnji po mokri podlagi ali po težavnem terenu, vedno prilagodite hitrost vožnje in ne speljujte naglo.

18. Ključ lahko izvlečete samo takrat, ko je obrnjen v položaj OFF.

19. Po končani igri avtomobil vrnete na recepcijo, ga zavarujete s parkirno zavoro, ključ izvlečete in ga vrnete receptorju.