Rezervacija

16. April 2020

18.4.2020 bomo ponovno odprli igrišče

 
NAVODILA VSEM UPORABNIKOM GOLF IGRIŠČA TRNOVO:

1. V recepcijo je možno vstopati le posamično in z ustreznimi maskami oz. pokrivali nosu
in ust.
2. Garderobe in sanitarije bodo zaklenjene.
3. Igralni flighti se bodo štartali v 10 minutnih intervalih, obvezno bo potrebno držati vsaj
2 m medsebojne razdalje tudi na udarjališčih in na zelenicah.
4. Na svoj štartni čas pridite max. 10 min prej, saj zadrževanje pred recepcijo ali drugih
območjih golf igrišča ni dovoljeno, po končani igri ali vadbi naj se igralci odpeljejo
domov.
5. Pred in po igri se z soigralci ne rokujte.
6. Med igro mora zastavica ostati v luknji in se je ne smemo dotikati.
7. Luknje na zelenicah bodo ustrezno zaščitene, da žogice ne bo potrebno pobirati iz
luknje.
8. Izposoja ročnih vozičkov bo možna, igrišče bo poskrbelo za ustrezno razkuževanje ročk.
9. Na vadbenem delu je obvezna razdalja med igralci vsaj 2 m na vseh delih vadbišča.
10. Vadba na vadbišču bo možna, na recepciji bodo košarice, ki se bodo po in pred vsako
uporabo ustrezno razkužila.
11. Uporaba vadbišča za kratko igro bo dovoljena, samo pod pogojem uporabe ročnih
pobiralnih tub za pobiranj žogic, vsi tisti, ki jih ne boste imeli, ga ne morete uporabljati.
12. Osebje igrišča si pridržuje pravico, da kršenje pravic na igrišču in vadbišču ustrezno
sankcionira in izreče kršitelju začasno ali trajno prepoved igranja in vadbe na igrišču.
13. Vse, ki imate vročino, ste bolni, kašljate, kihate naprošamo, da ostanete doma in ne
obiskujete golf igrišča.
14. Štartne čase lahko rezervirate preko telefona, maila ali rezervacijskega sistema na naši
spletni strani.
15. Skupaj moramo na igrišču poskrbeti za varnost vseh zaposlenih in obiskovalcev, na vseh
nas je, da dosledno upoštevamo navodila in smo odgovorni do sebe in naše okolice.
16. Priporočeno je brezgotovinsko poslovanje.
17. Ukrepi veljajo do preklica.